Tag: Chủ tịch Bồ Đào Nha: tôi vẫn tin rằng Ronaldo sẽ trở về một ngày nào đó..