Tag: Leipzig sẽ chơi Stuttgart ở 21:30 Khung thời gian ở Bắc Kinh vào April 25.